beton-santrali-icin-gerekli-belgeler-1

Farklı yapılarda ve modellerde Yüksek Kaliteli Beton santralleri Üreten UMMAN Beton Santrallerinin belli bir izin dahilinde kurulması gerekir. Bu belgeler genel itibariyle şunlardan oluşur;

 • Ruhsat Başvuru ve Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir)
 • Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset İlanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odası kaydı (Bağlı bulunan Ticaret Odası) veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından),
 • Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan)
 • Kapasite Raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • ÇED Raporu
 • Çevre İzni
 • Emisyon Raporu
 • İSKİ Uygunluk Belgesi (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)
 • Asansör ve vinçlerin akredite olmuş firmalardan alınmış periyodik muayene raporları
 • İş Güvenliği Sözleşmesi
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Atık Sözleşmesi ve Çöp Konteyneri Olur Yazısı
 • İtfaiye Raporu (Belediye tarafından yönlendirilecektir.)

Beton santrali kurmak için yukarıda saydığımız belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Makalemizi Paylaşabilirsin:
Facebook
Twitter
LinkedIn