fbpx

Politikalarımız

  1. Anasayfa
  2. Politikalarımız

Çevre Politikası

Umman Beton Santralleri olarak; Sabit ve Mobil Beton Santralleri, Beton Mikserleri, Beton Parke ve Biriket Makinaları ve Bunlara Bağlı Ekipmanlar ile Her Türlü Çelik Konstrüksiyon Yapılarının, Tasarım, İmalat ve Montajı faaliyetlerinde yürürlükteki kanun ve yönetmelikler referans alınarak, kaynakların etkin kullanılması, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, çevre ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk değerlendirmesini yapıp, tehlikeyi bertaraf ederek kirliliğin önlenmesi, faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek atıkların kaynağında ayrıştırılması ve en uygun yöntemlerle geri dönüşümünün sağlanması çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çevre Politikamız kapsamında;

– Çalışanlarımızı, taşınmazlarımızı ve tedarikçilerimizi, faaliyet alanlarımız içerisindeki çevre yönleri ve çevre programları konusunda ​bilinçlendirmek amacıyla eğitilmesini,
– Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek katı, sıvı ve gaz atıklarını kaynağında ayrıştırarak, kontrollü bir şekilde lisanslı firmalar tarafında, öncelikli olarak geri dönüşümünün sağlanması veyahut nihai bertarafının sağlanması faaliyetlerini planlayıp uygulamayı,
– Kirlenmeyi en aza indirmek amacı ile mümkün olduğunda yakıt, enerji ve su tüketimini azaltmayı,
– Tüm yatırım ve tedarik kararlarında çevresel konuları dikkate almayı,

Umman Beton Santralleri olarak; çevrenin ne kadar değerli bir hazine olduğu biliyoruz. Bu kapsamda; çevremizin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde korumak için çevre mevzuatının gerekliliklerini yapmayı taahhüt ve ilan ederiz.

Sürdürülebilir Çevre
Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini ifade eder.

Sürdürülebilir Kalkınma
Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eder.

Umman Beton Santralleri olarak şunun bilincindeyiz ki; Çevre, bize dedelerimizin mirası değil, torunlarımızın emanetidir!

Kalite Politikası

– Sürekli olarak kaliteli üretim,
– Güvenilir hizmet,
– Zamanında teslimat,- Yedek parça desteği,
– Satış sonrası hizmetleri,
– Eğitimli personel,
– Modern makine ve ekipmanları,

ile mevzuat ve standartlara uygun, müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde ürünler üreterek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, bunu gerçekleştirirken de kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi beton santralleri firmamızın temel politikasıdır.

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken firma olarak;

– Üretim hatlarını ve sistemlerini sürekli iyileştirmek,
– Çalışanların sadece kalite konularında değil, İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında da yeterli seviyeye gelmesini sağlamak,
– Uluslararası pazarda söz sahibi olmak için gerekli adımları atmak,
– Kalite bilincini sadece kendinde değil çalıştığı tedarikçilerinde de hâkim kılmak,
temel hedefimizdir.

Üretimlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye önem veren bir anlayışla çağın koşullarına uygun ve teknolojiden yararlanarak güzel ve kalıcı tesisler kurarak, adı kalite ile özdeşleşen bir kuruluş olmak şirketimizin kalite politikasıdır.

Ohsas Politikamız

Her Türlü Çelik Konstrüksiyon Yapılarının, Tasarım, İmalat ve Montajı faaliyetlerinde oluşabilecek iş kazalarını ve sağlık bozulmalarını engellemek için mevcut mevzuatı referans alarak, yapılan bütün faaliyetler için risk değerlendirmelerinin yapılması, risk değerlendirme sonrası belirlenen tehlikelerin azaltılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve en uygun yöntemlerle tehlikelerin bertaraf edilmesi iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız kapsamında;

– Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, tedarikçilerimizi ve ziyaretçilerimizi, faaliyet alanlarımız içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitilmesini,
– İş kazalarının en aza indirilmesi için kurulan OHSAS sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve çalışanların etkin katılımının sağlanması,
– Tüm yatırım ve tedarik kararlarında iş sağlığı ve güvenliği konuları dikkate almayı,

Umman Beton Santralleri olarak; İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri doğrultusunda çalışanların, işletmenin ve üretimin en iyi şekilde korunması için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerekliliklerini yapmayı taahhüt ve ilan ederiz.

Menü