1341. Cad (Eski 35. Cad) No: 71 İvedik Organize Sanayi / ANKARA
trenfrru

Çevre Politikası

Anasayfa » Çevre Politikası

Umman Beton Santralleri olarak; Sabit ve Mobil Beton Santralleri, Beton Mikserleri, Beton Parke ve Biriket Makinaları ve Bunlara Bağlı Ekipmanlar ile Her Türlü Çelik Konstrüksiyon Yapılarının, Tasarım, İmalat ve Montajı faaliyetlerinde yürürlükteki kanun ve yönetmelikler referans alınarak, kaynakların etkin kullanılması, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, çevre ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk değerlendirmesini yapıp, tehlikeyi bertaraf ederek kirliliğin önlenmesi, faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek atıkların kaynağında ayrıştırılması ve en uygun yöntemlerle geri dönüşümünün sağlanması çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çevre Politikamız kapsamında;

– Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve tedarikçilerimizi, faaliyet alanlarımız içerisindeki çevre yönleri ve çevre programları konusunda ​bilinçlendirmek amacıyla eğitilmesini,
– Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek katı, sıvı ve gaz atıklarını kaynağında ayrıştırarak, kontrollü bir şekilde lisanslı firmalar tarafında, öncelikli olarak geri dönüşümünün sağlanması veyahut nihai bertarafının sağlanması faaliyetlerini planlayıp uygulamayı,
– Kirlenmeyi en aza indirmek amacı ile mümkün olduğunda yakıt, enerji ve su tüketimini azaltmayı,
– Tüm yatırım ve tedarik kararlarında çevresel konuları dikkate almayı,

Umman Beton Santralleri
olarak; çevrenin ne kadar değerli bir hazine olduğu biliyoruz. Bu kapsamda; çevremizin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde korumak için çevre mevzuatının gerekliliklerini yapmayı taahhüt ve ilan ederiz.

Sürdürülebilir Çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini ifade eder.

Sürdürülebilir Kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eder.

Umman Beton Santralleri
olarak şunun bilincindeyiz ki; Çevre, bize dedelerimizin mirası değil, torunlarımızın emanetidir!

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: